loading

Werken met observaties

Spring vindt het erg belangrijk om de ontwikkeling van ieder kind goed te volgen. Daarom observeren wij de kinderen regelmatig. Wij gebruiken het erkende 'ontluikingsvolgsysteem' van Flexon*. Dit systeem kent drie onderdelen: een voor baby’s (OVB), een voor peuters (OVP) en een voor de buitenschoolse opvang (OVN). Met ontwikkelingslijnen en peilkaarten maken we de groeimomenten van kinderen meetbaar.

Kindobservaties
Voordat uw kind definitief deel uitmaakt van een stamgroep, maakt u gebruik van 'wenuurtjes'. Deze gewenning is voor u, voor uw kind en ons, tevens de start van ons pedagogisch handelen. We maken een 'wenverslag' dat de basis vormt voor de eerste observaties. We bespreken de observaties één keer per jaar in de kindbespreking, tenzij er aanleiding voor is om dit vaker / eerder te doen. 

De uitkomst van de kindbespreking is de start voor het begeleidingsplan voor de komende periode. Na een jaar volgt weer een observatie en een kindbespreking, die de start vormt voor het begeleidingsplan, enzovoort. U wordt na de kindbespreking in een 10-minutengesprek geïnformeerd door de pedagogisch medewerker van de stamgroep. Op deze manier kunt u volgen hoe wij met (de ontwikkeling van) uw kind omgaan.

* Bij Spring gebruiken we het erkende 'ontluikingsvolgsysteem' van Flexon, tenzij we in intensieve samenwerkingsverbanden andere afspraken hebben gemaakt met het basisonderwijs of de gemeente.