loading

Incidentele buitenschoolse opvang

Heeft u af en toe (extra) opvang nodig voor en/of na schooltijd, tijdens vakantie of op een vrije schooldag (studiedag)? Dan is incidentele opvang een goede oplossing voor u. Incidentele opvang kan als aanvulling dienen op uw huidige opvang.
Gaat uw kind bijvoorbeeld vast op maandag en dinsdag naar de BSO, maar heeft u een keer opvang nodig op donderdag, dan kunt u dit aanvragen met het formulier Incidentele opvang BSO en studiedagen

Dit formulier levert u in bij de betreffende locatie. Onze medewerkers kijken wat de mogelijkheden zijn en plannen de opvang eventueel voor u in. Incidentele opvang is niet gegarandeerd. Per aanvraag kijken we of opvang op die dag mogelijk is. Dit is onder meer afhankelijk van de groepssamenstelling en de aanwezige pedagogisch medewerkers. 

Geen klant?
Ook als u géén klant bent van Spring, kunt u een losse dag bij ons afnemen. U dient zich wel eerst in te schrijven. Vervolgens ontvangt u van ons een nul-uren-overeenkomst. 
Naast deze inschrijving dient u met het formulier Incidentele opvang BSO en studiedagen de incidentele opvang aan te vragen bij de betreffende locatie. De procedure is verder zoals hierboven beschreven. Kijk voor het mailadres van de locatie op de locatiepagina.