loading

Plaatsing van uw kind

Nadat u uw kind bij ons heeft ingeschreven, ontvangt u per post of e-mail een plaatsingsovereenkomst van ons. Door ondertekening van deze overeenkomst gaat u een contract aan met Spring.

Ongeveer twee tot vier weken voordat de opvang van uw kind start, vindt er een kennismakingsgesprek met een vaste pedagogisch medewerker plaats op de BSO. Hierin wordt besproken hoe wij met uw kind omgaan, wat u van ons verwacht en kunt u de sfeer proeven op onze locatie.

Wennen
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de opvang van uw kind geleidelijk opgebouwd wordt door eerst te komen wennen. Zo kunnen u en uw kind vertrouwd raken met de dagelijkse gang van zaken op de opvang. Het wennen begint ongeveer twee weken voordat de opvang start.