loading

Veelgestelde vragen bso - diensten

Wat zijn ‘schoolvrije dagen’ en waar kan ik deze voor gebruiken?
Met schoolvrije dagen bedoelen wij doordeweekse dagen waarop school gesloten is, zoals: vakantie, studiedagen of stakingsdagen van het basisonderwijs. De 5 schoolvrije dagen die u extra bij een contract voor 52 weken krijgt, kunt u hiervoor gebruiken. Mits u uiterlijk zes weken van tevoren de opvang aanvraagt, is deze gegarandeerd.

Eén schoolvrije dag telt als één opvangmoment van maximaal 11 uur. Dus voor bijv. één keer nso, één keer vso of één keer vakantieopvang (halve of hele dag). U kunt zelf de keuze maken waarvoor u deze inzet. Is dat opvangmoment korter dan de maximale 11 uur, dan vervallen de resterende uren van deze schoolvrije dag.

Kan ik contracten combineren?
Ja, dat kan. Bij ons mag u contracten combineren. Heeft u bijv. op maandag behoefte aan naschoolse opvang én opvang in de vakanties, dan kunt een contract voor 52 weken afsluiten (dus inclusief 12 weken vakantie en 5 gratis schoolvrije dagen). Heeft u daarnaast bijv. op donderdag alleen behoefte aan naschoolse opvang, dan kunt u voor deze dag een contract voor 40 weken afsluiten (dus exclusief vakantieopvang). Op deze manier kunt u de opvang afstemmen op uw eigen situatie.

Kan ik ook flexibele en reguliere opvang combineren?
Ja, u kunt bij ons beide producten combineren. Heeft u bijv. behoefte aan flexibele opvang voor 2 dagen en daarnaast vaste (reguliere) opvang op 1 dag, dan kan dit gecombineerd worden. U sluit dan voor twee dagen een flexibel contract af en voor één dag een regulier contract.

Kan ik dagen ruilen?
Ja, dat kan (mits u tenminste één dag van tevoren aangeeft dat uw kind een bepaald dagdeel niet komt). Ruilen van een dagdeel kan binnen 4 maanden na datum (binnen 1 maand vooraf en 3 maanden achteraf). Feestdagen conform de CAO Kinderopvang vallen ook binnen deze regeling.

Een ruildag vraagt u aan bij de locatie. Twee weken van te voren hoort u of er plaats is. Ruilen is niet gegarandeerd. Per aanvraag wordt gekeken of opvang op die dag mogelijk is.

Voor ruilen gelden de volgende ‘spelregels’:
- Er vindt afstemming plaats met de pedagogisch medewerker van de groep.
- Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep.
- Er is geen inzet van extra pedagogisch medewerkers nodig.
- Het betreft een contractueel gelijkwaardig aantal uren of minder uren.
- Ruilen is kind gebonden.
- Garantie op plaatsing kunnen we niet geven.

Spring ziet ruilen als een service om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer er niet aan uw ruilverzoek voldaan kan worden binnen de gestelde termijn wordt in overleg met u naar een oplossing gezocht. In géén geval zal Spring over gaan tot restitutie van gelden.

Kan ik alleen vakantieopvang afnemen?
Ja dat kan. U hoeft vakantieopvang niet per sé te combineren met naschoolse opvang. Wanneer u deze opvang 6 weken van tevoren aanvraagt, is deze gegarandeerd.

Kan ik een keer ‘los’ of extra opvang afnemen?
Wanneer u bovenop uw contract extra opvang af wil nemen dan kan dit. U kiest dan voor incidentele opvang. Ook wanneer u eigenlijk geen klant bent van Spring, kunt u gebruikmaken van onze incidentele opvang. Dit kunt u aanvragen op de locatie of via onze klantenservice. Deze opvang is echter niet gegarandeerd. U hoort twee weken van tevoren of er plaats is op de door u aangevraagde datum.

Wat zijn schoolweken en wat zijn vakantieweken?
In Nederland wordt door het ministerie van OC&W richtlijnen gegeven welke 40 weken kinderen naar school gaan (de schoolweken) en welke 12 weken kinderen vakantie hebben (de vakantieweken). Bij Spring houden wij deze richtlijnen aan. Vakantieweken zijn bij ons dan ook de vakanties voor de regio Zuid, zoals deze door het ministerie van OC&W zijn aangegeven.

Kan ik altijd verlengde opvang afnemen zoals voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur?
Verlengde opvang is niet altijd mogelijk. Dit is per locatie verschillend en ervan afhankelijk of er voldoende vraag is naar het product en of wij voldoende mogelijkheden hebben (bijv. qua personeel of locatie). Op onze website staat op de pagina van uw locatie aangegeven of verlengde opvang mogelijk is. Staat dit er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij kunnen voor u kijken of er toch mogelijkheden zijn.