loading

Incidentele dagopvang

Heeft u af en toe extra opvang nodig? Dan is incidentele opvang een goede oplossing voor u. Incidentele opvang kan als aanvulling dienen op uw huidige opvang. Gaat uw kind bijvoorbeeld vast op maandag en dinsdag naar het kinderdagverblijf, dan kunt u voor een keer opvang aanvragen op donderdag. Dit vraagt u aan met het formulier Incidentele dagopvang

Dit formulier levert u in bij de betreffende locatie. Onze medewerkers kijken wat de mogelijkheden zijn en plannen de opvang eventueel voor u in. Incidentele opvang is niet gegarandeerd. Per aanvraag kijken we of opvang op die dag mogelijk is. Dit is onder meer afhankelijk van de groepssamenstelling en de aanwezige pedagogisch medewerkers.