loading

Pedagogisch beleid

Bij Spring denken we goed na over hoe wij met kinderen omgaan. Wij willen kinderen helpen te worden wie ze zijn. Wat we hiermee bedoelen is: wij geven elk kind de ruimte en aandacht die het nodig heeft om zich te ontwikkelen tot zichzelf, een leuk en evenwichting mens. Een mens met vertrouwen in zichzelf én in anderen. Hierbij staat voorop dat elk kind mag zijn zoals het is. Dàt is onze centrale gedachte. 

Hoe wij deze gedachte vertalen naar de praktijk, hebben we vastgelegd in ons pedagogisch beleid en de manier waarop wij activiteiten aanbieden. Meer informatie hierover vindt u bij Over Spring.