loading

Plaatsing van uw kind

Wanneer we een plaats voor uw kind gereserveerd hebben, ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. Door ondertekening van deze overeenkomst gaat u een contract aan met Spring. 

Wennen
Ongeveer twee tot vier weken voordat de opvang van uw kind start, vindt er een kennismakingsgesprek met een vaste pedagogisch medewerker plaats op het kinderdagverblijf. Hierin wordt besproken hoe wij met uw kind omgaan, wat u van ons verwacht en kunt u de sfeer proeven op ons kinderdagverblijf.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de opvang van uw kind geleidelijk opgebouwd wordt door eerst te komen wennen. Zo kunnen u en uw kind vertrouwd raken met de dagelijkse gang van zaken op het kinderdagverblijf voordat de opvang ‘echt’ begint. Tijdens het kenningsmakingsgesprek worden afspraken gemaakt over deze wenperiode.