loading

Wijzigen/opzeggen

Een wijziging in de opvang van uw kind kunt u doorgeven middels de 'groene button' rechts op deze pagina.
Wilt u een wijziging in uw persoonsgegevens doorgeven dan kan dit via het formulier op uw locatiepagina (onder het tabblad 'Locatiegegevens'.)

Meer informatie over wijzigen en opzeggen van de opvang vindt u ook in het dienstenaanbod van uw locatie. (Deze is te bekijken via het tabblad ‘Diensten’ op de locatiepagina.)