loading

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten voor kinderopvang. De hoogte ervan is afhankelijk van verschillende zaken. Bijvoorbeeld van uw inkomen, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en het aantal opvanguren waarvoor u recht heeft op de toeslag. Op de website www.toeslagen.nl van de Belastingdienst kunt u zelf bekijken of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en de toeslag aanvragen. Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u van de Belastingdienst mag verwachten en wat de netto-kosten in uw geval zijn?Dit kunt u eenvoudig berekenen via onze rekenhulp!

Let op: sinds 1 januari 2014 dient u de toeslag aan te vragen binnen zes maanden na de maand dat de kinderopvang is begonnen.

Werkloos, maar wel recht op kinderopvangtoeslag?
Gaat uw kind naar de kinderopvang en wordt u werkloos, dan heeft u nog minimaal drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Ook na deze drie maanden kan het zijn dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Meer weten? Bekijk de mogelijkheden op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar Spring?
Spring heeft een convenant met de Belastingdienst gesloten en mag namens ouders de kinderopvangtoeslag ontvangen.* Dit betekent dat wij uw kinderopvangtoeslag innen en deze van uw factuurbedrag aftrekken. U betaalt dus alleen de uiteindelijke 'netto-kosten' van de kinderopvang.

Via de website van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) kunt u aangeven dat uw kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar Spring overgemaakt kan worden. Log in met uw DigiD en ga naar 'Wijzigingen doorgeven' en 'Administratie'. Hier ziet u de mogelijkheid 'Ik wil de kinderopvangtoeslag via de kinderopvang laten uitbetalen'. Wanneer de Belastingdienst uw wijziging heeft verwerkt en u ons ervan op de hoogte hebt gesteld, zullen wij de toeslag aftrekken van uw factuurbedrag. 

Ook wanneer u de kinderopvangtoeslag aan Spring laat uitbetalen, bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk. (U dient dus ook zelf eventuele wijzigingen door te voeren.) 

*Op dit moment is het nog niet voor alle klanten van onze dagopvang mogelijk om hier gebruik van te maken. Heeft u interesse en wilt u weten of dit voor u mogelijk is, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.