loading

LRKP nummer

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, BSO's, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. U heeft alleen een recht op kinderopvangtoeslag als u gebruikmaakt van kinderopvang die in het LRKP is geregistreerd. Alle kinderdagverblijven van Spring staan in het LRKP.

Waar kunt u het LRKP-nummer vinden? 
Om kinderopvangtoeslag aan te vragen heeft u het LRKP-nummer van de opvanglocatie nodig. U vindt het registratienummer op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Klik linksboven op 'Zoeken'. Als u vervolgens de naam en de plaats intypt, kunt u klikken op 'Zoeken op kenmerken'. Daarna verschijnen de resultaten onderaan op de pagina. Klik op de juiste locatie aan en u krijgt het bijbehorende registratienummer te zien.

Voor meer informatie over het LRKP-nummer kunt u ook contact opnemen met onze afdeling klantenservice.