loading

Veelgestelde vragen kdv - algemeen

Waar kan ik vinden hoe Spring denkt over de opvang van mijn kind?
Hoe wij tegen de opvang van uw kind aankijken staat omschreven in ons pedagogisch beleid. Spring Actief en VVE spelen hierbij een belangrijke rol. 

Kan ik zelf een keer een kijkje nemen op een kinderdagverblijf van Spring?
Jazeker! U bent van harte welkom om een kijkje op locatie te komen nemen. U kunt een rondleiding aanvragen via het formulier op deze website. Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden.

Kan mijn kind eerst komen wennen op het kinderdagverblijf?
Dat kan. Ongeveer twee tot vier weken voordat de opvang start, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek op het kinderdagverblijf maken we onder andere afspraken over de wenperiode. Het is mogelijk om uw kind twee dagdelen te laten wennen.

Tijdens de wenperiode kunnen u en uw kind kennismaken en vertrouwd raken met de dagelijkse gang van zaken op het kinderdagverblijf. Het wennen is een service van Spring en begint ongeveer twee weken voor de startdatum van de opvang.

Hoe krijg ik te horen hoe het met mijn kind gaat?
Tijdens het brengen en halen van de kinderen kunt u informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerkers. Op veel locaties hebben kinderen een contactschriftje. Dit is een ‘logboek’ voor zowel de pedagogisch medewerkers als de ouders.

Daarnaast houdt Spring minimaal één keer per jaar het 10-minutengesprek waarin de ontwikkeling van uw kind met u besproken wordt. Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid om vaker een oudergesprek te voeren. Wilt u even rustig met een pedagogisch medewerker of manager praten, kunt u daarvoor een afspraak maken.

Moet ik zelf eten, drinken of luiers meenemen naar het kinderdagverblijf?
Nee, bij Spring zijn de tarieven ‘inclusief’. Dat wil zeggen dat de tarieven inclusief luiers, fles- en babyvoeding, broodmaaltijd, fruit, drinken en tussendoortjes zijn. Mocht uw kind speciale voeding gebruiken (bijv. i.v.m. een allergie), dan vragen wij u wel deze zelf mee te nemen.