loading

Veelgestelde vragen kdv - diensten

Kan ik dagopvang en peuteraanbod combineren?
Ja, dat kan. Wanneer u dagopvang bij ons afneemt, kunt u ook een contract afsluiten voor peuteraanbod, de minimale afname voor peuteraanbod betreft 2 dagdelen per week, de afname van 1 dagdeel peuteraanbod wordt alleen geboden, indien de dagopvang in hetzelfde gebouw zit.  

Mag ik contracten combineren?
Ja, dat kan. Bij ons mag u contracten combineren. Heeft u bijv. gedurende het hele jaar op maandag behoefte aan opvang, dan kunt een contract voor 52 weken afsluiten. Heeft u daarnaast bijv. op donderdag alleen behoefte aan opvang tijdens schoolweken, dan kunt u voor deze dag een contract voor 40 weken afsluiten. De weken dat u dan geen opvang afneemt, zijn de schoolvakantieweken voor de regio Zuid (zoals vastgesteld door het ministerie van OC&W). Op deze manier kunt u de opvang afstemmen op uw eigen situatie.

Kan ik ook flexibele en reguliere opvang combineren?
Ja, u kunt bij ons beide producten combineren. Heeft u bijv. behoefte aan flexibele opvang voor 2 dagen en daarnaast vaste (reguliere) opvang op 1 dag, dan kan dit gecombineerd worden. U sluit dan voor twee dagen een flexibel contract af en voor één dag een regulier contract.

Wat is de minimale afname?
Bij onze dagopvang is de minimale afname 5,5 uur (dus een halve dag oftewel 1 dagdeel).

Kan ik dagen ruilen?
Ja, dat kan (mits u tenminste één dag van tevoren aangeeft dat uw kind een bepaald dagdeel niet komt). Ruilen van een dagdeel kan binnen 4 maanden na datum (binnen 1 maand vooraf en 3 maanden achteraf). Feestdagen conform de CAO Kinderopvang vallen ook binnen deze regeling.

Een ruildag vraagt u aan bij de locatie. Twee weken van te voren hoort u of er plaats is. Ruilen is niet gegarandeerd. Per aanvraag wordt gekeken of opvang op die dag mogelijk is.

Voor ruilen gelden de volgende ‘spelregels’:
- Er vindt afstemming plaats met de pedagogisch medewerker van de groep.
- Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep.
- Er is geen inzet van extra pedagogisch medewerkers nodig.
- Het betreft een contractueel gelijkwaardig aantal uren of minder uren.
- Ruilen is kind gebonden.
- Garantie op plaatsing kunnen we niet geven.

Spring ziet ruilen als een service om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer er niet aan uw ruilverzoek voldaan kan worden binnen de gestelde termijn wordt in overleg met u naar een oplossing gezocht. In géén geval zal Spring over gaan tot restitutie van gelden.

Kan ik altijd verlengde opvang afnemen?
Verlengde opvang (zoals vervroegde opvang vanaf 7.00 uur) is niet altijd mogelijk. Dit is per locatie verschillend en ervan afhankelijk of er voldoende vraag is naar het product en of wij voldoende mogelijkheden hebben (bijv. qua personeel of locatie). Op onze website staat op de pagina van uw locatie aangegeven of verlengde opvang mogelijk is. Staat dit er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij kunnen voor u kijken of er toch mogelijkheden zijn.

Wat zijn schoolweken en wat zijn vakantieweken?
In Nederland wordt door het ministerie van OC&W richtlijnen gegeven welke 40 weken kinderen naar school gaan (de schoolweken) en welke 12 weken kinderen vakantie hebben (de vakantieweken). Bij Spring houden wij deze richtlijnen aan. Vakantieweken zijn bij ons dan ook de vakanties voor de regio Zuid, zoals deze door het ministerie van OC&W zijn aangegeven.