loading

Facturatie- en betalingsvoorwaarden

Per 1 februari 2014 verzorgt Spring de facturering van de gastouderopvang via Acceptemail. Dit is een digitale acceptgiro die per e-mail wordt verzonden. In deze digitale factuur zit de mogelijkheid om het bedrag direct via iDeal te voldoen. De automatische incasso is hiermee komen te vervallen.

Waarom Acceptemail?
Acceptemail maakt de facturatie en betaling voor zowel de klant als voor ons eenvoudiger. Gastouders en klanten ontvangen ter controle een urenoverzicht. Indien zij beiden akkoord hebben gegeven wordt de factuur automatisch per e-mail verstuurd. In veel gevallen zelfs al in één dag.

Hoe herkent u een veilige Acceptemail?
Het logo van Spring en Acceptemail zijn hierin duidelijk zichtbaar.
De Acceptemail die Spring verstuurt, bevat informatie die alleen bekend is bij Spring én de klant, zoals het klantnummer, factuurnummer en het bedrag.
Acceptemail is geen directe link naar iDeal. U komt eerst terecht op de 'landingspagina' van Acceptemail en pas daarna op de pagina van de bank waar veilig betaald kan worden via iDeal.

Meer informatie vindt u op: www.acceptemail.com.

Heeft u vragen over uw betaling of uw factuur? Neem dan contact met op met de afdeling Klantenservice of het gastouderbureau.