loading

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, BSO's, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. U heeft alleen een recht op kinderopvangtoeslag als u gebruikmaakt van kinderopvang die in het LRKP is geregistreerd. Alle gastouders van Spring staan in het LRKP.

Waar kunt u het juiste registratienummer vinden?
Om kinderopvangtoeslag aan te vragen heeft u het LRKP-nummer van de opvanglocatie nodig. U vindt het registratienummer op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Klik linksboven op 'Zoeken'. Als u vervolgens de achternaam van uw gastouder en de plaats intypt, kunt u klikken op 'Zoeken op kenmerken'. Daarna verschijnen de resultaten onderaan op de pagina. Klik op de juiste locatie aan en u krijgt het bijbehorende registratienummer te zien.

Vragen
Voor meer informatie over het LRKP-nummer kunt u contact opnemen met het Gastouderbureau.