loading

De oudercommissie, iets voor u?

Word lid van de oudercommissie van het gastouderbureau 
Spring Kinderopvang vindt het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de opvang van uw kind(eren). Uw kinderen brengen immers een groot deel van de week door bij de gastouders van Spring. Spring neemt daarmee deel aan de opvoeding. Door uw betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit opvang aanbieden. Op deze pagina leest u hoe u betrokken kunt zijn door lid te worden van de oudercommissie.
 
Wat is de oudercommissie?
Net als alle kindcentra van Spring heeft het gastouderbureau een lokale oudercommissie. Deze oudercommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit alle regio's waar gastouders werkzaam zijn. Als lid van de oudercommissie vertegenwoordigt u de belangen van de ouders en de kinderen van het gastouderbureau van Spring.
Heeft u een vraag aan de oudercommissie, stuur dan een mailtje aan springvraagoudercommissie@gmail.com

Wat doet de oudercommissie?
Als lid van de oudercommissie:

  • overlegt u met de manager gastouderbureau of met de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau (ongeveer vijf à zes vergaderingen per jaar);
  • adviseert u gevraagd en ongevraagd het gastouderbureau;
  • bevordert u de communicatie aan ouders en gastouders;
  • onderhoudt u contacten met andere ouders;
  • bevordert u de betrokkenheid van ouders bij het gastouderbureau, bijvoorbeeld door ouderavonden, themabijeenkomsten en activiteiten mee te helpen organiseren.

Adviesrecht
In de wet is vastgelegd dat de oudercommissie adviesrecht heeft over de kinderopvang. Het gaat dan om: de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, veiligheid en gezondheid, beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten, regeling klachtenbehandeling en prijswijzigingen.
 
Overkoepelende oudercommissie
Voor inspraak van ouders op centraal beleid is er de overkoepelende oudercommissie (OOC), die bestaat uit elf leden. De lokale oudercommissies kunnen hun adviesrecht over het Springbeleid op centraal niveau overdragen aan de overkoepelende commissie (mandateren). De OOC overlegt ongeveer vijf keer per jaar met de Raad van Bestuur.

Wat levert de oudercommissie u op?
Door lid te worden van de oudercommissie:

  • heeft u invloed op het beleid van Spring;
  • werkt u mee aan de kwaliteit van de opvang van uw kind(eren) én;
  • doet u ook nog eens leuke contacten op met andere ouders.

Aanmelden?
Lijkt het u wat om lid te worden van de lokale oudercommissie of wilt u graag meer informatie? Neem dan vooral contact op met uw bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Wij staan om u te springen!