loading

Screening gastouder

Hoe wordt een gastouder gescreend?
Schrijft een nieuwe gastouder zich in bij Spring, bezoekt een van onze bemiddelingsmedewerkers de mogelijke gastouder voor een uitgebreid intakegesprek. De bemiddelingsmedewerker kijkt met de gastouder mee of haar woning geschikt is voor de opvang van kinderen. Ook bespreekt zij het beleid van Spring met de mogelijke gastouder.

Wanneer de gastouder voldoet aan alle (opleidings)eisen en past binnen het beleid van Spring, kunnen wij haar inschrijven. De gastouder vraagt een Verklaring Omtrent het Gedrag aan voor zichzelf en alle huisgenoten boven de 18 jaar. Vervolgens starten wij het traject om de gastouder in te schrijven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zo heeft u als ouder ook recht op kinderopvangtoeslag.