loading

Tegemoetkoming kosten

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van gastouderopvang?
Vanaf 1 januari 2011 geldt dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag als uw gastouderbureau én gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) geregistreerd staan. Alle gastouders van Spring en het Spring Gastoudebureau staan in het LRKP. U kunt dus kinderopvangtoeslag aanvragen voor gastouderopvang bij Spring.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over kinderopvangtoeslag onder de Wet Kinderopvang. Zo staat daar voor wie het bedoeld is, wanneer u er voor in aanmerking komt en hoe u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. De hoogte van uw kinderopvangtoeslag is van verschillende factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld van uw inkomen, uw gezinssamenstelling en het aantal uren dat u opvang wilt afnemen. Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u van de Belastingdienst mag verwachten? Dan kunt u bellen met 0800-0543 of een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. Via de tarievenlijst 2017 kunt u zien welke tarieven Spring Kinderopvang hanteert.