loading

Veiligheid en kwaliteit

Het is erg belangrijk dat elke opvanglocatie veilig en gezond is. Daarom voert Spring voor aanvraag van de opvang altijd een risico-inventarisatie uit. Tijdens deze inventarisatie kijken we naar alle ruimtes in het huis waar de kinderen kunnen komen. We contoleren onder andere of er wel voldoende rookmelders aanwezig zijn, of er geen losliggende snoeren zijn en of er voldoende speelruimte is. Ook wanneer de opvang plaatsvindt in het huis van de vraagouder, doet Spring een risico-inventarisatie. Deze risico-inventarisatie wordt jaarlijks herhaald.

Het gastouderbureau wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) vindt u de actuele inspectierapporten

Ook vindt u in het LRKP de inspectierapporten van de individuele gastoudersKlik linksboven op 'Zoeken'. Als u vervolgens de achternaam en de plaats intypt, vindt u de gastouder. Op de pagina van de betreffende gastouder is het meest actuele inspectierapprt te vinden.