loading

Eisen aan gastouders

Zodra duidelijk is dat u kinderen op gaat vangen, melden wij u aan bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Erg belangrijk, want zonder vermelding in dit register, hebben de vraagouders geen recht op de toeslag van de belasting. (Opname in het LRKP is meestal niet kosteloos.)

Om in dit register opgenomen te worden, dient u in het bezit te zijn van een aantal documenten:

Indien nodig begeleidt Spring u naar het diploma (of certificaat) dat u nodig heeft om als gastouder te mogen werken. Spring biedt de basiscursus EHBO voor kinderen kosteloos aan. Ook de jaarlijkse herhaling van de EHBO is kosteloos. Daarnaast kunt u de kosten van VOG-aanvraag declareren zodra u bent bemiddeld.

Naast deze landelijke eisen heeft Spring een aantal selectiecriteria waaraan u dient te voldoen.