loading

Legeskosten

De inschrijving als gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is meestal niet kosteloos. Een gemeente kan leges heffen en bepaalt zelf de hoogte ervan.
Ook als u al in het LRKP staat ingeschreven en u gaat op een nieuw adres opvangen, dan is een nieuwe registratie nodig met bijbehorende leges. 

In dit bestand kunt u zien wat de hoogte is van de legeskosten in uw gemeente (2018).

Gemeenten in Nederland krijgen van de overheid financiële middelen om kindercentra en gastouders te inspecteren en in te schrijven in het LRKP. Voor sommige gemeenten is dit helaas niet toereikend. Daarom rekenen deze gemeenten leges voor registratie van een nieuwe voorziening voor gastouderopvang voor het LRKP. Gemeenten mogen echter nooit meer dan de daadwerkelijke kosten rekenen.