loading

Werkwijze gastouderbureau

Intake
Schrijft u zich in als gastouder, neemt de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau contact met u op. Samen met de bemiddelingsmedewerker spreekt u een intakegesprek af. Tijdens dit intakegesprek bespreken we onder andere uw beschikbaarheid, de eisen van gastouderopvang en uw visie over een aantal pedagogische kwesties.

Kennismaking
Na dit intakegesprek kijken we of er passende aanvragen voor u zijn. Is dit het geval, bespreken we of u open staat voor een kennismaking. Heeft u interesse, geven wij uw contactgegevens aan de vraagouders. Zij kunnen vervolgens contact met u opnemen voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak.

Koppeling
Is er van beide kanten een positief gevoel over de kennismaking, plannen we een koppelingsgesprek. Tijdens het koppelingsgesprek worden de praktische zaken rondom de opvang besproken. We leggen een aantal belangrijke punten vast op papier. Na het ondertekenen van de overeenkomst kan de opvang op de gewenste datum van start gaan.

Evaluatie
Twee maanden na aanvang van de opvang plannen we een evaluatiegesprek met u en de ouder(s). Tijdens dit gesprek bespreken we hoe de opvang verloopt. Ook bekijken we of er eventueel afspraken bijgesteld of aangevuld moeten worden. Daarna vindt jaarlijks een evaluatie plaats.