loading

Spring: 40 jaar partner in opvoeding!

40 jaar SpringSpring Kinderopvang bestond in 2013 maar liefst 40 jaar. In 1973 werd in Helmond de basis gelegd met de oprichting van de stichting Kinderdagverblijven Helmond en de oprichting van het eerste kinderdagverblijf. Door de jaren heen heeft de kinderopvang en dus ook Spring zich steeds aangepast aan de maatschappelijke omstandigheden. De insteek is voor Spring echter nog steeds hetzelfde: partner zijn voor ouders als het gaat om de opvoeding, ontwikkeling en opvang van kinderen.

40 jaar ervaring: pedagogische kwaliteit voorop
Door 40 jaar ervaring is Spring uitgegroeid tot een organisatie waarbij pedagogische kwaliteit voorop staat. Wij vinden dat kinderopvang méér is dan opvang en verzorging terwijl u werkt. Kinderen brengen een deel van de week door bij de kinderopvang en Spring neemt daarmee deel aan de opvoeding van het kind. Onze activiteitenprogramma’s worden zorgvuldig samengesteld op basis van de methode Spring Actief. Zo zorgen we dat de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van kinderen allemaal aan bod komen! 

Deel dit bericht: