loading

Behoeftepeiling BSO in Westerbeek

Naar aanleiding van vragen van ouders, onderzoekt Spring Kinderopvang momenteel de behoefte aan voor- en naschoolse opvang bij basisschool de Zonnewijzer in Westerbeek. Wanneer er voldoende interesse is, zal Spring een pilot starten met ingang van schoolljaar 2017/2018.

Heeft u interesse, vult u dan deze (korte) enquête in.

Het invullen van deze enquête verplicht u nog tot niets, het gaat om een eerste inventarisatie.

Wanneer uit deze enquête blijkt dat voldoende ouders interesse hebben, zullen wij deze ouders vragen om zich definitief in te schrijven voor voor- en/of naschoolse opvang. Wanneer dit aantal ‘definitieve inschrijvingen’ toereikend is, kan de pilot van start gaan.
 
Heeft u hierover vragen?
Neemt u dan contact op met Tiny van Engelen, manager kindcentrum, via 06-31644652, of tvengelen@spring-kinderopvang.nl.

Deel dit bericht: