loading

Behoeftepeiling opvang in Wanroij

Naar aanleiding van vragen van ouders, onderzoekt Spring Kinderopvang momenteel of ouders in Wanroij behoefte hebben aan uitbreiding van de dagopvang en naschoolse opvang bij kindcentrum de Sprong.

Wanneer er voldoende interesse is, zal Spring een pilot starten. Heeft u interesse, vult u dan deze (korte) enquête in.
http://bit.ly/2oQUWTB

Het invullen van deze enquête verplicht u nog tot niets, het gaat om een eerste inventarisatie.

Wanneer uit deze enquête blijkt dat voldoende ouders interesse hebben, zullen wij deze ouders vragen om zich definitief in te schrijven. Wanneer dit aantal ‘definitieve inschrijvingen’ toereikend is, kan de pilot van start gaan.

Heeft u hierover vragen?
Neemt u dan contact op met Tiny van Engelen, manager kindcentrum, via 06-31644652, of tvengelen@spring-kinderopvang.nl.

N.B.:
Mocht u ouders kennen die nu nog geen dagopvang of buitenschoolse opvang afnemen, maar hier mogelijk wel interesse in hebben, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u deze enquête onder de aandacht wilt brengen.

 

 

Deel dit bericht: