loading

Goede GGD-scores voor Spring in Cuijk

Op Valentijnsdag werden pedagogisch medewerkers van Spring in Cuijk verrast met een grote taart. Reden: de goede scores bij de GGD-inspecties de afgelopen maanden.  

Taart Voor Goede InspectiescoresIn het laatste kwartaal van 2016 werden verschillende kinderopvanglocaties van Spring Kinderopvang in Cuijk geïnspecteerd door de GGD. Iedere kinderopvanglocatie krijgt jaarlijks een onaangekondigd bezoek van de GGD. Die toetst of de opvang bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Deze kwaliteitseisen liggen vast in de Wet kwaliteit kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

De geïnspecteerde locaties kregen allemaal een positief inspectierapport. Met name de sfeer, de goede interactie met de kinderen en het bieden van emotionele veiligheid werden zeer goed beoordeeld.
Femke Scholtes, manager kindcentrum in Cuijk, is erg blij met de uitkomsten: “We hechten grote waarde aan de kwaliteit van onze opvang. We voldoen natuurlijk aan de wettelijke eisen, zoals de passende beroepskwalificaties en de beroepskracht-kind-ratio, maar we doen meer dan dat. Het is dan ook fijn dat dit wordt bevestigd door de GGD.”

Enkele citaten uit de inspectierapporten: “Positief opvallend is dat er een rustige, ontspannen sfeer heerst bij BSO de Panters. De 8+ kinderen hebben een aparte groepsruimte, en een aangepast programma gericht op het oudere basisschoolkind.”  Over kinderdagverblijf Pardoes: “De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren naar de kinderen en elkaar, leven mee, troosten en helpen.” Over peuterspeelzaal Paddestoel: “De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor alle kinderen.”

De GGD-rapporten zijn openbaar en dus door iedereen in te zien. Femke: “Als je je oriënteert op kinderopvang of gewoon meer te weten wilt komen over een opvanglocatie, is het altijd raadzaam om het GGD-rapport te bekijken. Dit kan via de site van het Landelijk Register Kinderopvang: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.”
Op deze website zijn ze ook te vinden via de locatiepagina's. 

Deel dit bericht: