loading

Nieuwe ruimte voor bso De Rakt

Op dit moment maken de kinderen van de bso gebruik van een kleuterlokaal, een voorruimte én het speellokaal. Deze ruimtes zijn echter niet optimaal geschikt voor het oudere kind. Vanuit de Kindcentrum-gedachte willen we immers voor zowel onderwijs áls opvang ruimtes die kinderen uitdagen en inspireren.

Binnen de huidige indeling van het gebouw is er echter geen uitbreidingsruimte mogelijk en daarom is besloten om m.i.v. dit najaar de team/personeelskamer om te bouwen tot een mooie nieuwe BSO ruimte.

Ook voorschoolse opvang
De verschillende oproepen voor vso (voorschoolse opvang) hebben ook resultaat gehad en aanmeldingen opgeleverd. De voorbereidingen voor een vso op De Rakt worden op dit moment getroffen en we houden u op de hoogte wanneer we starten.

We kunnen ons voorstellen nu de vso binnen het kindcentrum gaat starten dat meerdere kinderen hier gebruik van willen gaan maken. Wilt u meer informatie of uzelf aanmelden dan kan dit via klantteam4@spring-kinderopvang.nl.

Deel dit bericht: