loading

Wil je met ons meedenken?

  • Wil je met ons meedenken op beleidsmatig niveau (bijv. dienstenaanbod en pedagogisch beleid)? 
  • Wil je bijdragen aan de kwaliteit van onze opvang? 

Kom dan bij de overkoepelende oudercommissie van Spring!

Voor inspraak van ouders op centraal beleid is er de overkoepelende oudercommissie (OOC), die bestaat uit maximaal twaalf leden. De lokale oudercommissies kunnen hun adviesrecht over het Springbeleid op centraal niveau overdragen aan de overkoepelende commissie (mandateren).
Je overlegt ca. vijf keer per jaar met de directeur-bestuurder. Lid zijn van een lokale oudercommissie is geen vereiste.

Meer informatie: 
Mireille Keijsers, mw. bestuurssecretariaat, 088 20 88 207 of mkeijsers@spring-kinderopvang.nl  

Deel dit bericht: