loading

Peutergroep voor azc-kinderen Blitterswijck

Bij peuterspeelzaal Hummelburg start een groep voor peuters van het aszielzoekerscentrum in Blitterswijck. Op maandag 3 april verwelkomt de peuterspeelzaal 10 peuters in een speciale azc-groep.

De kans dat deze kinderen met een taalachterstand aan het basisonderwijs beginnen is groot. Op het azc wordt geen professioneel peuterspeelzaalwerk of voorschoolse educatie aangeboden. Er is voor peuters dus nauwelijks gelegenheid om een start te maken met het leren van de Nederlandse taal.
Daarom heeft de gemeente Venray samen met het COA, basisschool St. Anna en Spring Kinderopvang besloten om peuterspeelzaalwerk met voorschoolse educatie aan te bieden voor de peuters die op het azc in Blitterswijck wonen.

Vier dagdelen in aparte groepen
De peuters van het azc worden opgevangen in een aparte groep gedurende vier dagdelen per week. Op deze dagdelen werd nog geen gebruik gemaakt van de peuterspeelzaal. Op de peuterspeelzaal wordt gewerkt met een specifiek taalgericht programma in een gestructureerde veilige setting, afgestemd op kinderen die bij binnenkomst nog geen Nederlands spreken. Er wordt, net als in het basisonderwijs voor asielkinderen, gewerkt met een kleinere groep van circa 10 peuters vanwege de specifieke doelgroep en het grote verloop door in- en uitstroom in het azc.

Het peuterspeelzaalwerk voor de asielzoekerspeuters is een proefproject tot eind 2017 en wordt tussentijds geëvalueerd.

Deel dit bericht: