loading

Vierogenprincipe in het kort

Op 1 juli 2013 trad het vierogenprincipe in werking. Een term die de laatste tijd veel genoemd wordt in de media, maar waarover verwarring bestaat: wat is het vierogenprincipe nu eigenlijk?

Of er nu een baby naar bed wordt gebracht, een ommetje wordt gemaakt met peuters of op de groep wordt gespeeld, vanaf 1 juli 2013 moet het altijd mogelijk zijn dat een andere volwassene meekijkt of –luistert op de groep van een kinderdagverblijf. Hij of zij hoeft geen pedagogisch opgeleide medewerker te zijn, maar mag ook een vrijwilliger, stagiaire of ouder zijn. Als het maar een volwassen persoon betreft.

Twee ogen óf twee oren
Er bestaat verwarring over de term 'vierogenprincipe'. Het is een misvatting dat er altijd twee volwassenen moéten zijn. Vier ogen betekent dat je je als kinderdagverblijf in hebt gezet om meekijken en meeluisteren makkelijk te maken. Kun je aantonen dat je medewerkers elkaar bijvoorbeeld met doorkijkjes goed in de gaten kunnen houden? Komt de locatiemanager regelmatig kijken? Is het voor iedereen helder wat zijn/haar inzet is in het vierogenprincipe en worden deze afspraken nageleefd? Dan voldoe je aan de eisen.

Ouders
Belangrijk bij het vierogenprincipe is overleg met de oudercommissie, de vertegenwoordiging van de ouders. Deze moet op de hoogte worden gesteld van hoe het vierogenprincipe op het kinderdagverblijf ingericht wordt. Het is verplicht om dit in ieder geval één keer per jaar te doen. De oudercommissie heeft adviesrecht om de invulling van het vierogenprincipe goed- dan wel af te keuren.

Deel dit bericht: