loading

Kwaliteit

Als u gebruikmaakt van kinderopvang is het belangrijk dat u erop kunt vertouwen dat de opvang aan alle kwaliteitseisen voldoet. Bij Spring bieden we zelfs méér dan opvang die alleen aan de eisen voldoet. Uiteraard vormen kwaliteitseisen wel de basis. Bij Spring houden we ons dan ook aan de wettelijke kwaliteitseisen in:

  • de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (WKo),
  • de Wet Onderwijskansen door Educatie (wet OKE),
  • de Beleidsregels van de minister.

Deze eisen gelden voor dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen. 

Ook houdt Spring Kinderopvang zich aan het handvest kwalitatieve opvang en is Spring lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang