loading

Beroepskrachten

Bij Spring Kinderopvang werken gediplomeerde pedagogisch medewerkers, minimaal PW-3. Dankzij een intensief scholingstraject heeft echter meer dan de helft van alle pedagogisch medewerkers een PW-diploma op niveau 4.
Naast (sociaal) pedagogisch medewerker bestaan een aantal andere opleidingen van vergelijkbaar niveau waarmee iemand aan de slag kan in de kinderopvang. Hier vindt u meer informatie over de kwalificatie-eisen voor een pedagogisch medewerker.

Stagiaires kunnen bij Spring in de praktijk leren. BOL-stagiaires worden altijd boventallig ingezet. BBL-stagiaires mogen - naarmate de opleiding vordert - een percentage van de uren volledig worden ingezet.

Alle medewerkers en vrijwilligers van Spring Kinderopvang zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Met een VOG toont een medewerker aan dat hij of zij geen strafbare feiten heeft gepleegd die een belemmering vormen voor het werken met kinderen. Voordat een medewerker met zijn of haar werkzaamheden kan starten, moet Spring Kinderopvang in bezit zijn van de VOG.
Vanwege een wetswijziging worden medewerkers in de kinderopvang vanaf 1 maart 2013 continu gescreend. Dit betekent dat de gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem dagelijks automatisch worden vergeleken met een bestand van alle mensen die werkzaam zijn in de kinderopvang.