loading

GGD-inspectierapporten

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) toetst of de locaties van Spring voldoen aan de Wet Kinderopvang. De inspectierapporten zijn openbaar en worden besproken met de oudercommissie.

De GGD-inspectierapporten liggen op elke locatie ter inzage. U kunt ze ook digitaal bekijken. Ga daarvoor naar de betreffende locatie op deze website. Op elke locatiepagina van een kinderdagverblijf of BSO vindt u een link naar het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Klikt u hierop, dan komt u direct bij de kerngegevens van die locatie uit, inclusief het GGD-inspectierapport.