loading

De oudercommissie, iets voor u?

Word lid van de oudercommissie van uw kindcentrum
Spring Kinderopvang vindt het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de opvang van uw kind(eren). Uw kinderen brengen immers een groot deel van de week door bij Spring. Spring neemt daarmee deel aan de opvoeding. Door uw betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit opvang aanbieden. Op deze pagina leest u hoe u betrokken kunt zijn door lid te worden van de lokale oudercommissie van uw kindcentrum. 

Wat is de oudercommissie?
Alle kindcentra van Spring hebben een lokale oudercommissie. Deze oudercommissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle bij het kindcentrum horende locaties. Als lid van de oudercommissie vertegenwoordigt u de belangen van de ouders en de kinderen van het kindcentrum.

Wat doet de oudercommissie?
Als lid van de oudercommissie:

  • overlegt u met de manager kindcentrum (ongeveer vijf à zes vergaderingen per jaar);
  • adviseert u gevraagd en ongevraagd de manager kindcentrum;
  • bevordert u de communicatie aan ouders en medewerkers;
  • onderhoudt u contacten met andere ouders;
  • bevordert u de betrokkenheid van ouders bij het kindcentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden, themabijeenkomsten en activiteiten mee te helpen organiseren.

Adviesrecht
In de wet is vastgelegd dat de oudercommissie adviesrecht heeft over de kinderopvang. Het gaat dan om: de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, veiligheid en gezondheid, beleid over spel- en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenregeling en dienstenaanbod.
 
Overkoepelende oudercommissie
Voor inspraak van ouders op centraal beleid is er de overkoepelende oudercommissie (OOC), die bestaat uit elf leden. De lokale oudercommissies kunnen hun adviesrecht over het Springbeleid op centraal niveau overdragen aan de overkoepelende commissie (mandateren). De OOC overlegt ongeveer vijf keer per jaar met de directeur-bestuurder.

Wat levert de oudercommissie u op?
Door lid te worden van de oudercommissie:

  • heeft u invloed op het beleid van Spring;
  • werkt u mee aan de kwaliteit van de opvang van uw kind(eren) én;
  • doet u ook nog eens leuke contacten op met andere ouders.

Aanmelden?
Lijkt het u wat om lid te worden van de lokale oudercommissie of wilt u graag meer informatie? Neem dan vooral contact op met de manager van uw kindcentrum, want wij staan om u te springen!