loading

Pedagogisch beleid

Spring investeert in kinderopvang van hoogwaardige pedagogische kwaliteit. Wij vinden dat kinderopvang méér is dan opvang en verzorging terwijl u werkt. Kinderen brengen een deel van de week door bij de kinderopvang en Spring neemt daarmee deel aan de opvoeding van het kind.

Kinderen helpen om te worden wie ze zijn, dát is het doel van ons pedagogisch handelen. Wij streven ernaar uw kinderen mee op te voeden tot:

  • Trotse, positiefkritische wereldburgers.
  • Leuke volwassenen met voldoende zelfvertrouwen en respect voor zichzelf en voor anderen.

Hoe doen we dat?
Uw kind kan zich ontwikkelen als het zich veilig voelt. Wij bevorderen de basisveiligheid door:

  • Gewenst gedrag te benadrukken. Oprecht en specifiek. Specifiek zodat uw kind weet wat hij het beste kan doen. Daarbij lokken we uit dat uw kind nét een stapje verder gaat.
  • Waardering is heel belangrijk, bijvoorbeeld: "Wat help jij goed met was vouwen".
  • Uw kind te zien, er op te letten. Wij zorgen dat we alle kinderen zien, ook de minder opvallende, bijvoorbeeld: "Wat leuk dat je er weer bent".
  • Te luisteren naar de kinderen. En de kinderen helpen om naar elkaar te luisteren.
  • Door veel met non-verbale communicatie te werken: lachen, ja-knikken, aanmoedigen en bevestigen.