loading

Activiteiten

Spring Kinderopvang werkt met leuke en uitdagende programma's voor kinderen. De pedagogisch medewerkers stemmen hun programma en activiteiten af op de leeftijd van de kinderen, de interesses en de resultaten van de observaties. Kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij het kiezen van de programma-onderdelen. 
 
Spring Actief
Al onze pedagogisch medewerkers gebruiken de methode Spring Actief bij het samenstellen van hun activiteitenprogramma. Spring Actief is een voorbeeld van methodisch werken; een methode voor het bedenken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van activiteiten. Methodisch werken is een belangrijke voorwaarde om ons te onderscheiden op kwaliteit. 

Week van de OpvoedingBij Spring Actief is de 'schijf van 5' is onze kapstok. Samen met de kinderen stellen de activiteitenprogramma's samen. We zorgen daarbij dat álle belangrijke ontwikkelingsgebieden aan bod komen. 
Zie ook het e-magazine 'Spring telt tot vijf' over Spring Actief en de 'schijf van 5', dat is uitgebracht ter gelegenheid van de Week van Opvoeding.

De vijf ontwikkelingsgebieden zijn:

  • Creatief: Lekker om te doen, zonder dat het einddoel vast ligt. Iets nieuws maken door het materiaal te veranderen.
  • Constructief: Meer planmatig toewerken naar een einddoel. Construeren, bouwen, iets nieuws maken van bestaand materiaal.
  • Cognitief: Activiteiten waarbij het gebruik van het verstand voorop staat.
  • Sociaal: Voor en met elkaar bezig zijn, samenspelen of zelf iets doen voor een ander.
  • Motorisch: Bewegend actief zijn. Zowel met je hele lijf als heel fijntjes met behendigheidsspelen.

De schijf van vijf helpt bij het kiezen van een activiteit. We delen activiteiten in volgens de schijf van vijf, waarbij rustige en drukke, individuele en groepsactiviteiten elkaar afwisselen.