loading

Vakkundige medewerkers

Alle medewerkers van Spring Kinderopvang voldoen aan de eisen die aan beroepskrachten in de kinderopvang worden gesteld. Alleen, omdat kwaliteit bij Spring centraal staat, leggen wij de lat hoger dan wettelijk verplicht is. 

Zo bieden we jaarlijks trainingen en gerichte opleidingen aan, waarmee we in de vakkundigheid van onze medewerkers investeren. Met trots kunnen we melden dat na het afronden van een tweejarig opleidingstraject (Samen Groeien) meer dan de helft van alle pedagogisch medewerkers een PW-diploma op niveau 4 (of hoger) heeft! Dat is uitzonderlijk, want niveau 3 is de regel.

De pedagogisch medewerkers van Spring kunnen bovendien inhoudelijke ondersteuning krijgen van pedagogisch coaches.