loading

Visie op opvoeden

Opvoeden is kijken en luisteren naar wat kinderen beweegt en bezighoudt. Door hierop in te spelen bieden we een vertrouwde omgeving met ruimte, structuur en mogelijkheden. Zo kan ieder kind op onderzoek uit en de wereld ontdekken. Zo leert een kind uiting geven aan de ervaringen en belevingen die het opdoet.

Wij bieden een opvoedingsklimaat waarin kinderen hun persoonlijke en sociale competenties kunnen ontwikkelen, zich normen en waarden eigen maken en zich veilig voelen. Hierdoor kunnen kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen, met respect voor zichzelf en anderen, met vertrouwen in eigen kunnen, sociaal vaardig en creatief in uitingen en oplossingen.

Hoe bereiken we dit?
Ons dagelijks gedrag wordt gekenmerkt door:

 1. Plezier
  We hebben er plezier in om het leuk te maken voor alle betrokkenen. We bieden het kind veiligheid en vertrouwen. We zijn positief betrokken bij wat het kind doet, bij wat het kind meemaakt. We helpen het kind plezier te beleven aan het ontdekken van de wereld, en het dagelijks leven leuk te maken.
 2. Respect
  Wij bieden het kind gelegenheid om te worden wie het is. Wij geven de ruimte om zelf dingen te ontdekken. Om nieuwsgierig te zijn en om eigen (on)mogelijkheden te ervaren. Wij tonen respect voor de (culturele) achtergrond, het karakter, het niveau van het kind. Wij laten het kind merken dat de inbreng, de eigen keuzes, positief worden gewaardeerd.
 3. Structuur
  We helpen het kind houvast te creëren in het dag (week/maand)ritme zodat het zelfstandig activiteiten kan ondernemen en verantwoorde eigen keuzes kan leren maken.
 4. Positief
  Wij zien kansen. Wij helpen kinderen kansen te leren zien. Wij kijken vooral naar wat goed gaat en hoe we dit kunnen versterken. Door duidelijk te zijn, en door het mooie en leuke van ons mensen te zien, ondersteunen we kinderen in het ontwikkelen van zelfvertrouwen, respect en een beetje relativeringsvermogen.
 5. Gelijk
  Wij leren kinderen om actief en betrokken deel te nemen op basis van gelijkwaardigheid. Ieder van ons is even belangrijk.


Om dit beleid in de praktijk te brengen, maken we gebruik van locatiespecifieke werkplannen en kindobservaties. Daarnaast beschikt Spring over zeer vakkundige medewerkers en gebruiken we methodes als Spring Actief om kinderen uit te dagen het beste uit zich zelf te halen.