loading

Voor- en vroegschoolse educatie

VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Het ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod op alle locaties van Spring komt tot stand met de methode Spring Actief. Zo zorgt Spring ervoor alle kinderen, zowel op de peuterspeelzalen als op de kinderdagverblijven, goed voorbereid naar de basisschool kunnen. 

Hoe werkt VVE dan? 
VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.

De voordelen van VVE

  • draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen;
  • zorgt voor een vlotte start op de basisschool;
  • heeft oog voor de behoeftes van ieder kind;
  • geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen.

VVE volgens landelijk vastgestelde methode
De gemeente is verantwoordelijk voor het voorschoolse deel van VVE. Soms subsidieert de gemeente een landelijk vastgestelde methode. Kinderen die risico lopen op een onderwijsachterstand kunnen dan een aanvullende VVE-indicatie krijgen. Dit bekent dat zij het advies krijgen extra dagdelen naar de peuterspeelzaal te komen.

De gemeente kiest de doelgroepen en stelt het minimaal aantal dagdelen vast. De gemeente besluit ook wie de keuze voor een VVE-programma maakt: de gemeente zelf, de basisscholen of de opvangorganisatie. Dit is de reden waarom niet alle Spring-locaties (naast Spring Actief) met dezelfde VVE-methode werken. Bij de VVE-peuterspeelzalen van Spring werken altijd twee VVE-gekwalificeerde beroepskrachten.