loading

pagina printen

Peuterspeelzaal Kom.mijn Belfeld

Peuterspeelzaal Kom.mijn is gevestigd in kindcentrum COZ Kom.mijn, gelegen in de dorpskern van Belfeld. Naast de peuterspeelzaal zijn hier ook de gelijknamige basisschool en kinderopvang gevestigd. Doordat de peuterspeelzaal en basisschool Kom.mijn intensief samenwerken, wordt een 'doorgaande lijn' gewaarborgd. De peuterspeelzaal is dan ook een goede voorbereiding voor kinderen op de basisschool. 

Bij peuterspeelzaal Kom.mijn kan uw kind spelen en leren met andere leeftijdsgenootjes uit de buurt. Belangrijk hierbij is, dat de kinderen veel plezier hebben in het spelen met elkaar, gestimuleerd en uitgelokt worden om zelf hun omgeving te verkennen, om met elkaar te praten en om telkens nieuwe dingen te leren. Met name de taalontwikkeling krijgt een extra impuls.

Kinderen vanaf 2 jaar zijn van harte welkom op onze peuterspeelzaal. De kinderen bezoeken Kom.mijn twee dagdelen per week. Heeft u een indicatie van JGZ, dan komt uw kind vier dagdelen per week. 
Wij werken met vaste groepen. Dit betekent dat de kinderen een vaste groep met 'eigen' pedagogisch medewerkers hebben.

Voor- en Vroegschoolse Educatie
Kom.mijn is een VVE peuterspeelzaal. Dit wil zeggen dat er uitgebreid aandacht wordt besteed aan voor- en vroegschoolse educatie. De activiteiten die de peuterspeelzaal aanbiedt komen voort uit de methode Startblokken én het speciaal door Spring ontwikkelde activiteitenprogramma Spring Actief.
Uitgangspunt hierbij is dat alle ontwikkelingsgebieden van kinderen spelenderwijs gestimuleerd worden.

Nieuwsgierig geworden? 
U bent van harte welkom voor een rondleiding! U kunt een rondleiding aanvragen via het formulier op deze website. Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden. 

Diensten

Waarom zou ik kiezen voor een peuterspeelzaal van Spring?

  • Goede voorbereiding op de basisschool. De meeste peuterspeelzalen werken met VVE: voor- en vroegschoolse educatie.
  • Spring biedt superleuke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw peuter. Dit doen we op basis van de methode Spring Actief.
  • Bij Spring staat kwaliteit centraal. De medewerkers zijn vakkundig, goed opgeleid en worden ondersteund door pedagogisch coaches.
  • Spring biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving voor een 'lekker dicht bij thuis'-gevoel. 

Peuterspeelzaal tijdens 40 schoolweken
Uw peuter is tijdens de 40 schoolweken van harte welkom bij deze peuterspeelzaal van Spring. Onder schoolweken verstaan wij de 40 landelijke, volgens het ministerie van OC&W vastgestelde, schoolweken in regio Zuid. Tijdens de nationale feestdagen zijn alle peuterspeelzalen gesloten, kijk hiervoor bij 'Openingstijden'.

Voorwaarden 
Wat u precies mag verwachten wanneer u kiest voor een peuterspeelzaal van Spring, dat leest u in de folder Peuterspeelzalen bij Spring en de algemene voorwaarden.

Met deze richtlijnen en voorwaarden informeren we u over de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzalen van Spring Kinderopvang. U krijgt bijvoorbeeld meer informatie over de wenperiode, het brengen en halen van kinderen, voeding, luiers enzovoort. De algemene voorwaarden beschrijven welke voorwaarden gelden als u een contract afsluit met Spring.

 

Tarieven

Wat kost peuterspeelzaal bij Spring?
De ouderbijdragen voor de peuterspeelzaal verschillen per gemeente. Soms betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, soms een vaste ouderbijdrage en soms een bedrag onder de Wet Kinderopvang. In dat laatste geval kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

In het linkermenu vindt u onder Financieel de verschillende ouderbijdragen voor de peuterspeelzalen van Spring. In deze overzichten leest u ook óf en onder welke voorwaarden u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

 

Locatiegegevens

Wijziging doorgeven?

Een wijziging in uw persoonsgegevens kunt u doorgeven via de ouderlogin. Een wijziging in de opvang van uw kind kunt u doorgeven middels de 'groene button' rechts op deze website.

Contactgegevens

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met onze klantenservice (bijv. over de plaatsing van uw kind of over uw contract). Heeft u een vraag aan één van onze pedagogisch medewerkers op locatie of wilt u bijv. uw kind ziekmelden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de peuterspeelzaal.


Peuterspeelzaal Kom.mijn

Prins Frederikstraat 67b
5951 BR Belfeld

T: 06 43 85 22 69

E-mail: 
kommijn@spring-kinderopvang.nl


Klantteam 1

E-mail: 
klantteam1@spring-kinderopvang.nl

T: 088 2088 302

Of neem contact met ons op via het contactformulier.


Openingstijden 2018

Ochtend (van 8.40 tot 12.00 uur):
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Middag (van 13.30 tot 16.50 uur):
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Vakanties en sluitingsdagen 2017/2018
Herfstvakantie: 16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie: 25-12-2017 t/m 5-1-2018
Voorjaarsvakantie: 12-2-2018 t/m 16-2-2018
2e Paasdag: 2-4-2018
Koningsdag: 27-4-2018
Meivakantie: 30-4-2018 t/m 11-5-2018
Hemelvaart: 10-5-2018
2e Pinksterdag: 21-5-2018
Zomervakantie: 9-7-2018 t/m 17-8-2018

LRKP

Bekijk peutergroep Kom.mijn in het Landelijk Register Kinderopvang voor de laatste rapporten van de GGD.