loading

pagina printen

Peuterspeelzaal Duimelijntje Blerick

Bij psz Duimelijntje wordt op een professionele en deskundige manier gewerkt aan Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). Wij werken door middel van overleg en overdracht nauw samen met Klingerbergschool, zodat een vloeiende overgang naar de basisschool gewaarborgd wordt.

Uw kind kan spelen en leren met andere kinderen uit de buurt. Spelenderwijs leren zij omgaan met elkaar en oog krijgen voor de omgeving waarin zij opgroeien. Door steeds wisselende thema’s worden de kinderen gestimuleerd zichzelf en hun omgeving te verkennen.

Voor de thema’s worden onderwerpen gekozen die passen bij de belevingswereld van de kinderen. Als extra stimulans voor de taalontwikkeling wordt ook het aanbod aan boeken, kringgesprekken en spelmateriaal aangepast aan het thema. Naast dit gevarieerde aanbod in een vriendelijke ruimte, vinden wij het belangrijk dat de kinderen buiten kunnen spelen. Ze hebben daarvoor de gelegenheid in een afgeschermd gedeelte van de grote speelplaats van de basisschool.

Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met ouders. Middels themabrieven, info-bijeenkomsten, koffie-momenten en gesprekken informeren we ouders over hetgeen op de peuterspeelzaal gebeurd. Op deze manier stimuleren wij ouders ook thuis ontwikkelingsgerichte activiteiten te doen om zo samen de kinderen te begeleiden naar een goede start op de basisschool.

Nieuwsgierig geworden? 
U bent van harte welkom voor een rondleiding! U kunt een rondleiding aanvragen via het formulier op deze website. Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden.

Diensten

Waarom zou ik kiezen voor een peuterspeelzaal van Spring?

  • Goede voorbereiding op de basisschool. De meeste peuterspeelzalen werken met VVE: voor- en vroegschoolse educatie.
  • Spring biedt superleuke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw peuter. Dit doen we op basis van de methode Spring Actief.
  • Bij Spring staat kwaliteit centraal. De medewerkers zijn vakkundig, goed opgeleid en worden ondersteund door pedagogisch coaches.
  • Spring biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving voor een 'lekker dicht bij thuis'-gevoel. 

Peuterspeelzaal tijdens 40 schoolweken
Uw peuter is tijdens de 40 schoolweken van harte welkom bij deze peuterspeelzaal van Spring. Onder schoolweken verstaan wij de 40 landelijke, volgens het ministerie van OC&W vastgestelde, schoolweken in regio Zuid. Tijdens de nationale feestdagen zijn alle peuterspeelzalen gesloten, kijk hiervoor bij 'Openingstijden'.

Voorwaarden 
Wat u precies mag verwachten wanneer u kiest voor een peuterspeelzaal van Spring, dat leest u in de folder Peuterspeelzalen bij Spring en de algemene voorwaarden.

Met deze richtlijnen en voorwaarden informeren we u over de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzalen van Spring Kinderopvang. U krijgt bijvoorbeeld meer informatie over de wenperiode, het brengen en halen van kinderen, voeding, luiers enzovoort. De algemene voorwaarden beschrijven welke voorwaarden gelden als u een contract afsluit met Spring.

 

Tarieven

Wat kost peuterspeelzaal bij Spring?
De ouderbijdragen voor de peuterspeelzaal verschillen per gemeente. Soms betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, soms een vaste ouderbijdrage en soms een bedrag onder de Wet Kinderopvang. In dat laatste geval kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

In het linkermenu vindt u onder Financieel de verschillende ouderbijdragen voor de peuterspeelzalen van Spring. In deze overzichten leest u ook óf en onder welke voorwaarden u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

 

Locatiegegevens

Wijziging doorgeven?

Een wijziging in uw persoonsgegevens kunt u doorgeven via de ouderlogin. Een wijziging in de opvang van uw kind kunt u doorgeven middels de 'groene button' rechts op deze website.

Contactgegevens

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met onze klantenservice (bijv. over de plaatsing van uw kind of over uw contract). Heeft u een vraag aan één van onze pedagogisch medewerkers op locatie of wilt u bijv. uw kind ziekmelden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de peuterspeelzaal.


Peuterspeelzaal Duimelijntje
Klingerbergsingel 2
5925 AC Blerick

T: 088 2088 636

E-mail: 
duimelijntje@spring-kinderopvang.nl


Klantteam 1

E-mail: 
klantteam1@spring-kinderopvang.nl

T: 088 2088 301

Of neem contact met ons op via het contactformulier.


Openingstijden 2018

Ochtend (van 8.40 tot 12.00 uur):
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Vakanties en sluitingsdagen 2017/2018
Herfstvakantie: 14-10-2017 t/m 22-10-2017
Kerstvakantie: 23-12-2017 t/m 7-1-2018
Voorjaarsvakantie: 10-2-2018 t/m 18-2-2018
2e Paasdag: 2-4-2018
Koningsdag: 27-4-2018
Meivakantie: 28-4-2018 t/m 13-5-201
Hemelvaart: 10-5-2018
2e Pinksterdag: 21-5-2018
Zomervakantie: 7-7-2018 t/m 19-8-2018

LRKP

Bekijk peutergroep Duimelijntje in het Landelijk Register Kinderopvang voor de laatste rapporten van de GGD.