loading

pagina printen

Peuterspeelzaal 't Mölleke, locatie 't Bolwerk Boxmeer

Peuterspeelzaal 't Mölleke is gevestigd in Brede school het Bolwerk, samen met basisschool De Bakelgeert, De Bonckert en BSO en KDV 't Kleine Bolwerk. Allerlei voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder een dak, waarbij iedereen toch zijn eigen vertrouwde en veilige plekje heeft. Hierdoor ontstaat er een samenwerking tussen de verschillende partijen die op veel gebieden uitdaging biedt aan uw kind(eren). 

Onze pedagogisch medewerkers staan garant voor een schat aan ervaring en een positieve instelling. Wij werken op al onze locaties met een klein team vaste pedagogisch medewerkers per locatie. Zo kunnen wij een warme, huiselijke sfeer van geborgenheid en veiligheid aan de peuters bieden. Peuters vanaf 2 jaar zijn welkom op onze peuterspeelzaal.

VVE
De peuterspeelzaal werkt met een programma voor de Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit betekent dat er op de peuterspeelzaal programma's worden aangeboden met als doel kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met verschillende thema's die de verschillende ontwikkelingsgebieden ondersteunen. Het VVE programma wordt tevens ingezet voor kinderen die mogelijk extra aandacht nodig hebben in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van taal.

Nieuwsgierig geworden? 
U bent van harte welkom voor een rondleiding! U kunt een rondleiding aanvragen via het formulier op deze website. Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden. 

Diensten

Waarom zou ik kiezen voor een peuterspeelzaal van Spring?

  • Goede voorbereiding op de basisschool. De meeste peuterspeelzalen werken met VVE: voor- en vroegschoolse educatie.
  • Spring biedt superleuke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw peuter. Dit doen we op basis van de methode Spring Actief.
  • Bij Spring staat kwaliteit centraal. De medewerkers zijn vakkundig, goed opgeleid en worden ondersteund door pedagogisch coaches.
  • Spring biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving voor een 'lekker dicht bij thuis'-gevoel. 

Peuterspeelzaal tijdens 40 schoolweken
Uw peuter is tijdens de 40 schoolweken van harte welkom bij deze peuterspeelzaal van Spring. Onder schoolweken verstaan wij de 40 landelijke, volgens het ministerie van OC&W vastgestelde, schoolweken in regio Zuid. Tijdens de nationale feestdagen zijn alle peuterspeelzalen gesloten, kijk hiervoor bij 'Openingstijden'.

Voorwaarden 
Wat u precies mag verwachten wanneer u kiest voor een peuterspeelzaal van Spring, dat leest u in de folder Peuterspeelzalen bij Spring en de algemene voorwaarden.

Met deze richtlijnen en voorwaarden informeren we u over de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzalen van Spring Kinderopvang. U krijgt bijvoorbeeld meer informatie over de wenperiode, het brengen en halen van kinderen, voeding, luiers enzovoort. De algemene voorwaarden beschrijven welke voorwaarden gelden als u een contract afsluit met Spring.

 

Tarieven

Wat kost peuterspeelzaal bij Spring?
De ouderbijdragen voor de peuterspeelzaal verschillen per gemeente. Soms betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, soms een vaste ouderbijdrage en soms een bedrag onder de Wet Kinderopvang. In dat laatste geval kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

In het linkermenu vindt u onder Financieel de verschillende ouderbijdragen voor de peuterspeelzalen van Spring. In deze overzichten leest u ook óf en onder welke voorwaarden u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

 

Locatiegegevens

Wijziging doorgeven?

Een wijziging in uw persoonsgegevens kunt u doorgeven via de ouderlogin. Een wijziging in de opvang van uw kind kunt u doorgeven middels de 'groene button' rechts op deze website.

Contactgegevens

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met onze klantenservice (bijv. over de plaatsing van uw kind of over uw contract). Heeft u een vraag aan één van onze pedagogisch medewerkers op locatie of wilt u bijv. uw kind ziekmelden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de peuterspeelzaal.


Peuterspeelzaal 't Mölleke 

locatie 't Bolwerk
Stationsweg 42a
5831 CR Boxmeer

T: 088 2088 373  


Klantteam 2

E-mail: 
klantteam2@spring-kinderopvang.nl

T: 088 2088 302

Of neem contact met ons op via het contactformulier.


Openingstijden 2018

Ochtend (van 8.30 tot 12.00 uur):
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag    

Vakanties en sluitingsdagen 
Herfstvakantie: 15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie: 24-12-2018 t/m 4-1-2019
Voorjaarsvakantie: 25-2-2019 t/m 1-3-2019
2e Paasdag: 22-4-2019
Koningsdag: 27-4-2019
Meivakantie: 29-4-2019 t/m 3-5-2019
Hemelvaart: 30-5-2019
2e Pinksterdag: 10-6-2019
Zomervakantie: 8-7-2019 t/m 16-8-2019                      

LRKP

Bekijk peuterspeelzaal 't Mölleke (locatie 't Bolwerk) in het Landelijk Register Kinderopvang voor de laatste rapporten van de GGD.
Ook vindt u hier het registratienummer dat u nodig heeft om kinderopvangtoeslag aan te vragen.