loading

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

In sommige gemeenten kunt u peuterspeelzaal onder de Wet Kinderopvang afnemen. In dat geval kunt u hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen, indien u als ouder(s) aan de voorwaarden voldoet. Kijk onder Financieel om te zien of u in uw gemeente peuterspeelzaal onder de Wet Kinderopvang kunt afnemen en aan welke voorwaarden dit is verbonden.

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De hoogte van uw kinderopvangtoeslag is van verschillende factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld van uw inkomen, uw gezinssamenstelling en het aantal uren dat u opvang wilt afnemen. Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u van de Belastingdienst mag verwachten? Maak een proefberekening op de website van de Belastingdienst. Bij 'Soort opvang' vult u in: Dagopvang.

Om kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aan te vragen heeft u het LRKP-registratienummer van uw peuterspeelzaal nodig.

Let op: sinds 1 januari 2014 dient u de toeslag aan te vragen binnen drie maanden na de maand dat de kinderopvang is begonnen. 

Werkloos, maar wel recht op kinderopvangtoeslag?
Gaat uw kind naar de kinderopvang en wordt u werkloos, dan heeft u nog minimaal drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Ook na deze drie maanden kan het zijn dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Meer weten? Bekijk de mogelijkheden op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl