loading

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, BSO's, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. U heeft alleen een recht op kinderopvangtoeslag als u gebruikmaakt van kinderopvang die in het LRKP is geregistreerd.

Voor peuterspeelzalen is dit niet vanzelfsprekend. In sommige gemeentes vallen de peuterspeelzalen niet onder de wet, maar is er een gemeentelijke regeling. Ook kan het van uw persoonlijke situatie afhangen of u recht heeft op kinderopvangtoeslag of dat u aanspraak moet maken op de regeling van de gemeente. Onder Financieel kunt u zien of u in uw gemeente peuterspeelzaal onder de Wet Kinderopvang kunt afnemen en aan welke voorwaarden dit is verbonden.

Waar kunt u het juiste registratienummer vinden?
Indien u peuterspeelzaal onder de Wet Kinderopvang kunt afnemen, heeft u het LRKP-nummer van de opvanglocatie nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen. U vindt het registratienummer op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Klik linksboven op 'Zoeken'. Als u vervolgens de naam en de plaats intypt, kunt u klikken op 'Zoeken op kenmerken'. Daarna verschijnen de resultaten onderaan op de pagina. Klik op de juiste locatie aan en u krijgt het bijbehorende registratienummer te zien.

Vragen
Voor meer informatie over het LRKP-nummer kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice.