loading

Wijzigen/opzeggen

Een wijziging in de opvang van uw kind kunt u doorgeven middels de 'groene button' rechts op deze pagina.
Wilt u een wijziging in uw persoonsgegevens doorgeven dan kan dit via het formulier op uw locatiepagina (onder het tabblad 'Locatiegegevens'.)

Meer informatie over wijzigen en opzeggen vindt u ook in de Algemene richtlijnen en voorwaarden peuterspeelzalen. Ga hiervoor naar de pagina van uw locatie en kijk onder het tabblad 'Diensten'.