loading

pagina printen

Basisschool 't Kapelke Lomm

Spring verzorgt op basisschool 't Kapelke de tussenschoolse opvang. De tso is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Alle leerlingen kunnen hiervan gebruik maken. 

De TSO vindt plaats binnen de school. De opvang is een vrijetijdsvoorziening. Naast tijd om rustig een boterham te eten en iets te drinken, krijgen de kinderen activiteiten aangeboden om energie op te doen. Of zij kunnen zich een moment van rust gunnen. De kinderen zorgen zelf voor brood, drinken en evt. fruit. Dit kunnen ze 's morgens mee naar de klas nemen.

Het daadwerkelijk toezicht houden tussen de middag wordt gedaan door een groep ouders/vrijwilligers. Zij worden gecoacht door een professionele coördinator die in dienst is bij Spring Kinderopvang. De kinderen zijn gedurende de hele middagpauze onder toezicht, tijdens het eten, maar ook ervoor en erna. 

Diensten

Onze mogelijkheden vindt u onder het tabblad tarieven. Wilt u meer informatie, dan kunt u hierover contact met ons opnemen,

Inschrijven kan via de button rechts op deze pagina.

 

Tarieven

Voor de tussenschoolse opvang gelden verschillende tarieven. Hoe eerder u uw kind(eren) aanmeld, hoe voordeliger het tarief:

  • Lang van tevoren1: € 2,60 per keer
  • Minder lang van tevoren2: € 3,00 per keer
  • Kort van tevoren3: € 3,25 per keer

1 Bij aanmelden langer dan 7 dagen voor de tso-dag
2 Bij aanmelden vanaf 7 dagen voor de tso-dag tot 1 dag van tevoren
3 Bij aanmelden 1 dag voor de tso-dag of op de dag zelf

Betaling voor tso 't Kapelke verloopt via de basisschool.

Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet Kinderopvang, daarom ontvangt u hiervoor geen kinderopvangtoeslag.

Contactgegevens

Basisschool 't Kapelke

Kampstraat 21
5943 AR Lomm
T coördinator: 06 15 86 76 48
E: bso.kapelke@spring-kinderopvang.nl

Aanmelden/meer informatie

Uw kind aanmelden of afmelden kan bij de coördinator van de tussenschoolse opvang.